Stödområde - Gruvan
Byggstart Hösten 2024
Planerad
Fiber

GavleNet har beviljats stödpengar från PTS för fiberutbyggnad till Gruvan.

Stödområde - Norra Trödje
Byggstart Hösten 2024
Planerad
Fiber

GavleNet har beviljats stödpengar från PTS för fiberutbyggnad i Norra Trödje.

Stödområde - Vålnäsberget
Byggstart Hösten 2024
Planerad
Fiber

GavleNet har beviljats stödpengar från PTS för fiberutbyggnad till Vålnäsberget.

FIBERANSLUTNING TILL RUTUDDEN

Om tillräckligt många är intresserade kan vi påbörja fiberutbyggnaden redan hösten 2024.

Efteranslutning till fibernätet

Gör som dina grannar, skaffa fiber från GavleNet.