Inflytt eller teckna nytt?

Utflytt och inflytt

Uppsägning

Vanliga frågor och svar om flytt och uppsägning

Har du installerat fiber i din fastighet och ska flytta därifrån är du skyldig att betala den återstående anslutningsavgiften då avtalet är bundet till dig som kund. Du kan fortsätta betala månadsvis alternativt kontakta vår kundservice för att få en slutfaktura på resterande månader. Tänk på att säga upp dina tjänster innan du flyttar.

Efter din avtalstid är det 1 månads uppsägningstid.

Efter avtalstiden, som är 12 månader, är uppsägningstiden 1 månad.