Vanliga frågor och svar om appen

I dagsläget är vår app anpassad för privatkunder, företagskunder kan istället använda Mina sidor på webben. Där kan ni bland annat se era fakturor, avtal och energianvändning.

Vi ställer frågorna för att vi ska kunna göra rätt typ av prognoser för dig när du loggar in. 

Vi baserar mycket av prognoserna gällande din förbrukning och kostnad på dina inställningar och frågorna om dig och ditt hushåll är därför en viktig del av detta. Datan är självklart anonymiserad och behövs som sagt endast för att våra prognoser ska bli så bra som möjligt. 

Genom funktionen familjedelning kan du enkelt lägga till familjemedlemmar för ditt användarkonto i appen.

  1. Gå till ”Min profil” i appen.
  2. Välj ”Familjedelning” och ”Bjud in”.
  3. Ange efterfrågade uppgifter och bjud in.
  4. Den du bjuder in får ett mejl och kan därefter ladda ner appen och logga in med BankID och se samma uppgifter som du.

För att logga in i appen behöver du vara kunden som står på avtalet. Om avtalet står på en annan person be istället den som står på avtalet logga in och ”familjedela” som inloggad i appen. Därefter kan du logga in med BankID.