PTS Bredbandsstöd 2023

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tilldela GavleNet (Gävle Energi) EU-medel helt för utbyggnadsprojekt av bredbandsinfrastruktur i Gävle kommun i området ”Vålnäsberget”. Utbyggnaden förutsätter att tillräckligt många i områdena är intresserade.

De planerade utbyggnadsprojekten är avsedda att påbörjas under 2024 och förväntas vara helt färdigställda senast under 2026. Syftet med projekten är att förbättra tillgänglighet och kvalitet på bredbandsanslutningar i de berörda områdena. Genom att tillhandahålla modern och pålitlig bredbandsinfrastruktur förväntas dessa investeringar att bidra till att stärka den digitala infrastrukturen och främja ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Att satsa på bredbandsutbyggnad möjliggör även en ökad konkurrenskraft och attraktivitet för både invånare och företag i regionen.

Vill du veta mer? Läs mer om bredbandsprojektet på Region Gävleborgs hemsida.
Stödområde – Vålnäsberget GavleNet har beviljats stödpengar från PTS för fiberutbyggnad till Vålnäsberget.
Stödområde – Norra Trödje GavleNet har beviljats stödpengar från PTS för fiberutbyggnad i Norra Trödje.
Stödområde – Gruvan GavleNet har beviljats stödpengar från PTS för fiberutbyggnad till Gruvan.

Om projektet

50 procent av kostnaden för utbyggnationen av sträckorna till orterna kom från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Projekten finansierades även av kommunerna och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel.

Projektet för utbyggnad av fibernät till boende i småorter var till 60 procent finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Jordbruksverket och Länsstyrelsen Gävleborg.

Stödpengarna gjorde det möjligt för flera småorter på landsbygden i Gävle och Ockelbo kommuner att få fiber. För att kunna nyttja stödet fullt ut krävdes att minst 85 procent av de fast boende i varje område var intresserade.

GavleNet ansvarade för utbyggnaden av fiber till småorter i Gävle och Ockelbo kommuner.

Område 1

Gammelfäbodarna, Ulvsta, Åbyggeby (Ockelbo)
– Ingen byggnation p.g.a. för lågt intresse

Område 2

Backa, Allmänninge, Häcklinge, Östanbäck-Lund, Alborga
– Byggnation klar

Område 3

Björke östra, Oppala, Hillsjöstrand och Mårdäng
– Byggnation klar

Område 4

Grinduga, Mårtsbo, Sikvik, Vårvik, Syltorp, Sjötorp, Kubbo
– Byggnation klar


Sträckor i Gävle kommun – klara i juni 2019
FrånTill
ValboHäcklinge
ValboAllmänninge NÖ
Allmänninge NÖAllmänninge SV
ValboAlborga
AlborgaAlborgavägen
ForsbackaHeliga Landet
ValboÖstanbäck + Lund
ValboÖstanbäcksvägen (Lund)
ValboBacka
ValboLund
HilleHillsjöstrand
BjörkeOppala (NO)
BjörkeOppala
HilleMårdäng
BjörkeBjörke Ö
FuruvikGrinduga
BomhusSikvik
HemlingbySjötorp
MårtsboKubbo
Sträckor i Ockelbo kommun – klara till mars 2019
FrånTill
GnupenGammelfäbodarna
ÅmotKvarnåsen
Sträckor i Gävle kommun – klara till december 2020
FrånTill
HedesundaVinnersjö
VinnersjöByn
HedesundaÅlbo
Sträckor Ockelbo kommun – klara till december 2020
FrånTill
ÅmotSvartandal
GammelboningIvantjärn
JädraåsGammelboning

Samverkansparter

Logotyp Tillväxtverket
Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Region Gävleborg
Logotyp Länsstyrelsen Gävleborg