Alla behöver fiber i framtiden

Behovet och efterfrågan av fiber ökar i samhället. En riktigt bra uppkoppling möjliggör en levande landsbygd. Bredband via fiber är den enda riktigt framtidssäkra uppkopplingen som gör det möjligt att bo och driva företag på landsbygden i framtiden.

Vi gör det tillsammans

Byn/fiberföreningen gör en stor del av arbetet. Till exempel grävning, ordna tillstånd och markavtal, teckna bredbandsavtal och driva projektarbetet.

GavleNet stödjer byn/fiberföreningen under projektets gång och guidar projektet i rätt riktning. GavleNet står för fiberkablar och fiberkanalisation. Aktiv utrustning sätts upp i varje hus och fiber blåses in mot en avgift per anslutning, avgiften betalas i samband med driftsättning.

Intresseanmälan för byalagskoncept

Så går det till

  • Undersök intresse Undersök intresset för fiber hos dina grannar i byn och sammanställ alla intresseanmälningar.
  • Rita ut ett område Bestäm ett område på en karta utefter intresseanmälningarna som samlats in.
  • Utse kontaktperson Bestäm vem i byn som ska vara kontaktperson mot GavleNet.
  • Kontakta GavleNet Ta kontakt med GavleNet för att boka ett möte där vi tillsammans går igenom området och ser över vilka förutsättningar som finns just där ni bor, vad ni kan göra själva och vad ni behöver stöd med.

Läs mer
Byalaget i Sunnanåsbo fixar fiber till byn
I Sunnanåsbo har fiber blivit en möjlighet tack vare ett samarbete med Ockelbo kommun.
Byn som fixat sin egen fiber