Byn som fixat sin egen fiber

Med bredband via fiber kan de boende i Bladmuren nu göra allt det, och lite till.

Vi träffade Örjan och Lars som har varit den drivande kraften i byalaget som jobbat för att få fiberanslutning i byn.

– Fiber är egentligen viktigare på landsbygden än i städerna, säger Örjan. I städerna fungerar 4G-nätet hur bra som helst, det gör det oftast inte här ute.

Vi tar det från början, hur startade hela projektet?

– Det hela började med ett stort grannmöte på vårkanten för att se om det fanns intresse, och det gjorde det, berättar Örjan.

På långfredagen bestämde sig byn för att de skulle kunna se Kalle Anka med fiber på julafton. Det tog ungefär tre veckor att starta en ekonomisk förening och sedan var projektet igång.

Enklare process med grannsamarbete

Lars och Örjan påbörjade resten av arbetet med att ordna markavtalen med grannarna inför grävningen.

”Det är lättare att vi som redan känner grannarna fixar markavtal, än att någon okänd ska komma och prata med dem. Det var en fördel, berättar Lars.”

Ett arbetslag på runt sex personer hjälptes sedan åt med själva grävarbetet och grävde ned fem kilometer slang i marken. Totalt var det tjugofem hus som fick en fiberanslutning. Lagom till jul var arbetet helt färdigt och drömmen om att streama Kalle Anka på julafton gick i uppfyllelse.

– Kalle Anka sprang på bra och utan avbrott! skrattar Örjan.

Foto: privat

Bättre sammanhållning i byn

Det har fungerat väldigt bra och sammanhållningen har blivit bättre. Innan det här var det många som aldrig pratat mer än att de hälsat när de mötts. Nu har alla i byn pratat med alla, och även om det är några som gjort det mesta av jobbet har så klart alla varit med och hjälpt till på olika sätt.

Är ni nöjda?

Ja! Det är fantastiskt skönt att veta att man bidragit med något bra till byn. Det är något vi kommer ha nytta av i många år framöver. Dessutom är det roligt att man lärt känna alla grannar på ett nytt sätt.

Fiber Tillsammans

Gavlenet har i samarbete med Ockelbo kommun tagit fram en arbetsmodell som heter ”Fiber Tillsammans”. Den bygger på att byn skapar ett ”Byalag” som utför en stor del av arbetet i samråd med Gavlenet.

Byalaget står för grävningen, fixar tillstånd och markavtal, tecknar bredbandsavtal och driver projektet. Gavlenet stöttar under projektets gång och tillhandahåller allt material som krävs, vilket ingår i anslutningsavgiften. Även Ockelbo kommun är med och stöttar genom ett ekonomiskt bidrag.

Är du intresserad av en byalagslösning?

Kontakta säljare Bosse Larsson på 026-17 86 27 eller bo.larsson@gavleenergi.se så berättar han mer.

Publicerades den 29 mars 2021.

Gå till nyhetsarkiv