Tjänstebeskrivning Operatörshotell

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-04-16 10:33
Uppdaterad: 2024-06-24 12:46

Inledning

Med tjänsten, Operatörshotell, får kunden tillgång till hyresutrymme i lokaler, som finns centralt placerade i anslutning till Gävle Energis och flera andra operatörers fibernät. Lokalerna är utrustade med brand-, fukt-, inbrotts- samt UPS-larm. Där kan kunden hyra svartfiber eller kapacitet för att leverera tjänster till sina slutkunder. Hyra av utrymme för egen utrustning kan delas in i två delar.

Hyra av rackplats, erbjuds i olika storlekar såsom ¼, ½ och 1 rackplats.
Hyra av yta, för större operatörer erbjuds en egen avgränsad och inhägnad yta som får disponeras för egen kommunikationsutrustning. Vid hyra av yta ingår bara lämpligt stängsel, inte rack eller skåp.

Teknisk beskrivning

Tillträde Tillträde dygnet runt kan ges till lokalerna. Lokalerna är larmade och försedda med kodlås kopplade till passerkort. För felaktig hantering, som orsakar larm, debiteras kunden den faktiska kostnaden.
Montering Normalt monteras kundens utrustning i 19” rack med låsbara fack. Gävle Energi tillhandahåller lås, som är anpassade efter Gävle Energis låssystem.
Försäkring Kundägd utrustning omfattas inte av Gävle Energis försäkringar.
Eltillförsel I hyran inkluderas säkringar max 230V 2*10 A alternativt max 48V 2*32A (A+B kraft) per avtal. Central redundant kraftförsörjning från UPS. Hyra av yta inkluderar anslutning för 230V alternativt 48V som är ansluten till centralt placerad UPS.
Kyla Anläggningen kyls via fjärrkyla med backup via lokal kylmaskin samt stadsvatten. Klimat 15-30 grader Celsius med en luftfuktighet på 20-85 %.

Övervakning Larm från UPS och kyla övervakas dygnet runt i Gävle Energis driftcentral.
Felanmälan Dygnet runt till Gävle Energis driftcentral på telefon 026-17 85 60.
Servicenivå SN0.

I grundtjänsten ingår SN0 enligt Cesar2.

Tilläggstjänster

  • SN1
  • Utökat effektbehov
  • Kundarbetes
  • Korskopplingar