Avtalssammanfattning 

Tjänster och utrustning  

Pris  

Löptid, förlängning och uppsägning  

Funktioner för slutanvändare med funktionsnedsättning  

Information om produkter och tjänster som är anpassade för slutanvändare med funktionsnedsättning och uppdateringar av denna information kan erhållas via www.gavlenet.se

Annan relevant information