Välkommen till 100 % digital-tv

De analoga kanalerna försvinner eftersom de bygger på äldre teknik. Detta kan resultera i en sämre ljud- och bildupplevelse jämfört med de digitala kanalerna. Dessutom blir den analoga infrastrukturen utmanande att underhålla i takt med de digitala framstegen i samhället.

Säkerställ din digitala tv-upplevelse

Tv-kunder som redan har sökt in sina digitala kanaler behöver inte göra någonting. Du som är osäker kan enkelt säkerställa detta genom att söka efter ATG Live på kanalplats 14. Om kanalen saknas behöver du göra en digital kanalsökning för att fortsatt komma åt dina kanaler.

Så gör du en digital kanalsökning

 1. Kontrollera att en antennkabel sitter
  mellan tv och antennuttag.
 2. Gå in på Inställningar/Installation på din tv
  och välj Kanalsökning/Kanalinstallation.
 3. Välj Autoinställning/Autosökning och
  starta sökning.
 4. Klart! När du ser ATG Live på kanalplats 14
  vet du att du tittar digitalt.

Om din tv inte hittar kanalerna automatiskt,
kontrollera att den har följande värden inställda:

 • Anslutning/Ingångskälla — Kabel
 • Val av operatör — Övrig
 • Modulation — Auto eller 64 QAM
 • Symbolhastighet — Auto eller 6.875 MS/s
 • Nätverkssökning — Snabb, JA eller 100 (00100)
 • Frekvens — 306 MHx (306000 KHz)

Behöver du hjälp eller har frågor?

sappa.se/gavlenet kan du läsa mer om nedsläckningen av den analoga tv-signalen samt se guider på hur du gör en digital kanalsökning.

Publicerades den 8 mars 2024.

Gå till nyhetsarkiv