Mångmiljonstöd för bredbandsutbyggnad i Gävle och Ockelbo

Gävle Energi har sökt och fått beviljat upp till 22 491 600 kronor för att bygga ut fibernätet till ett flertal småorter. Pengarna som kommer från Jordbruksverket delas ut för att möjliggöra utbyggnad av bredbandsnät till landsbygd. Förutsättningen för att kunna använda stöden är dock att tillräckligt många boende och företag i områdena är intresserade av fiber.

– Ju fler som är intresserade, desto större möjlighet har vi att bygga ut bredbandsnätet. Vi får nämligen ta del av stödpengarna i olika utsträckning beroende på hur många kunder som vill ansluta sig, förklarar Christer Englund, chef för GavleNet på Gävle Energi.

Samma anslutningsavgift som i tätbebyggelse

Stödområdena består av mindre byar och orter där det är långt mellan hushållen och företagen. Avstånden gör utbyggnaden av bredbandsnätet kostsam. För att kunderna inte ska få orimligt höga anslutningsavgifter har Gävle Energi sökt stöden. På så vis blir anslutningsavgifterna desamma som i mer tätbebyggda områden.

– Stödet är nödvändigt för att vi ska kunna nå ytterområdena och vi är jätteglada över att ha fått ansökningarna beviljade. Nu hoppas vi på stort intresse från kunderna så att vi kan börja bygga, säger Christer Englund.
För att kunna nyttja stöden fullt ut krävs att minst 85 procent av de fast boende i varje område är intresserade. Alla fastighetsägare har fått ett erbjudande om att ansluta sig till fiber.

Publicerades den 26 november 2019.

Gå till nyhetsarkiv