Fiberbesiktningar 3 mars

Onsdag den 3 mars kommer vi att besikta fiberbrunnar, fiberskåp och intag på fastigheter som anslutits till vårt fibernät. Besiktningarna sker utomhus och du behöver inte vara hemma eller anträffbar under tiden.

Detta är bara information till dig så att du vet att vi kommer att röra oss på tomter i ditt område.

Publicerades den 2 mars 2021.

Gå till nyhetsarkiv