Intresseanmälan för byalagskoncept

Så går det till

  • Undersök intresse Undersök intresset för fiber hos dina grannar i byn och sammanställ alla intresseanmälningar.
  • Rita ut ett område Bestäm ett område på en karta utefter intresseanmälningarna som samlats in.
  • Utse kontaktperson Bestäm vem i byn som ska vara kontaktperson mot GavleNet.
  • Kontakta GavleNet Ta kontakt med GavleNet för att boka ett möte där vi tillsammans går igenom området och ser över vilka förutsättningar som finns just där ni bor, vad ni kan göra själva och vad ni behöver stöd med.