Tjänstebeskrivning GavleNet Svartfiber

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-04-16 10:33
Uppdaterad: 2024-06-24 12:46

Inledning

Gävle Energis leverans av svartfiber punkt till punkt syftar till att koppla samman kunders nät via optisk fiber med specifikt gränssnitt.
Tjänsten GavleNet Svartfiber kan levereras som en bastjänst, men kan också anpassas efter kundens krav. Genom ett antal tilläggstjänster kan utökad funktion fås. T.ex. ökad tillgänglighet, komplettering av fastighetsnät etc.

 

Figur – Leverans av GavleNet Svartfiber

 

Teknisk beskrivning

Gränssnitt Singelmodfiber, 10/125µm, avlämnad i termineringsbox, ODF, via SC-don i fastighetens överlämningspunkt.
Bassupport 8 timmars inställelsetid arbetsdagar klockan 08.00-17.00.
Dämpning per meter Typiskt 0,40/0,25 dB/km vid våglängderna 1310/1550 nm
Fiberkabel Enligt standarden ITU-T G.652. Max reflexion vid en godtycklig punkt: – 40dB
Kontaktdon SC duplex i överensstämmelse med ITU-T. Kontaktdonens reflexionsdämpning – bättre än – 40 dB
Överlämning Vid leverans överlämnas testprotokoll med uppmätta värden för leveransen. Mätning sker med dB- och OTDR-mätare.
Säkerhet I kunds överlämningspunkt levereras fibern i låst skåp.

I grundtjänsten ingår Bassupport enligt Särskilda villkor. Övriga tillval eller önskemål enligt Huvudavtal.
Kunden ansvarar för och bekostar fastighetsnät och de lokalutrymmen samt den elanslutning och elström som behövs för
tjänsten. Kunden ser också till att tillstånd finns för etablering i fastigheten.

Tilläggstjänster

  • APC-slipade kontaktdon
  • Uppkopplad alternativ väg för redundans
  • Komplettering av fastighetsnät
  • Systemanpassningar i kundnät
  • Rådgivning för att optimera kundnät
  • Plussupport, 4 timmars inställelsetid arbetsdagar mellan 08.00-17.00
  • Anpassad support, enligt överenskommelse
  • Montering av kundägd utrustning

Leverans

Leveransen kan delas in i fyra faser.

Beställning
Kunden gör en skriftlig beställning till Gävle Energi enligt avtal.

Leveransstart
Gävle Energi levererar beställd funktion enligt huvudavtal. Leveransstart ska vara tilltagen så att Gävle Energi uppfyller utlovad effektiv leveransdag*). Kunden ansvarar för att Gävle Energi har tillgång till eventuella utrymmen för installation vid överenskommen tidpunkt.

Leveransprov 1
Gävle Energi utför leveransprov av levererad funktion. Efter avslutat prov överlämnas anläggningen till kund för eget leveransprov. Gävle Energi levererar testprotokoll med uppmätta testvärden.

Leveransprov 2
Kund utför eget leveransprov inom fem (5) arbetsdagar efter överlämnad leverans. Leveransen anses godkänd om ingen anmärkning inkommit inom denna tid eller om levererad tjänst tagits i drift. Vid befogad anmärkning utgår ny provperiod.
*) Effektiv leveransdag är den dag då hela leveransen genomförts enligt ovan.

Support/felanmälan

Gävle Energis leverans av Svartfiber innebär att kunden får en tjänst, med hög kvalitet, för kommunikation mellan punkter inom Gävle. Vid eventuella fel på levererad funktion kontaktar kunden Gävle Energis driftcentral. Gävle Energi påbörjar felavhjälpande åtgärder inom avtalad tid.

Support/felanmälan kan göras dygnet runt till Gävle Energis driftcentral tfn 026-17 85 60.
Mejl: fel.komnet@gavleenergi.se.
Förbindelsenummer ska alltid anges vid felanmälan.

Kundservice

Gävle Energi driftcentral 026-17 85 60
Kundservice 026-17 85 75
Hemsida www.gavlenet.se.
Besöksadress Förrådsgatan 6, Näringen, Gävle.
Postadress Gävle Energi AB, Box 783, 801 29 GÄVLE.