Produktblad tilläggstjänst Service Fastighetsnät

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-04-16 10:33
Uppdaterad: 2024-06-24 12:46

Inledning

Med serviceavtal från GavleNet får du som fastighetsägare eller förening en utökad service och en extra trygghet. Serviceavtalet innebär att GavleNet ser till att ert nät fungerar och tar hand om felavhjälpande service.

Vid tekniska problem skickar ni en felanmälan till vår support, vi åtgärdar då felet i ert passiva nät.

I serviceavtalet ingår:

  • Serviceingång till teknisk support
  • Felsökning efter felanmälan från en tjänsteleverantör
  • Utbyte av trasig kundplacerad utrustning
  • Felavhjälpning vid fel i fastighetsnätet
  • Kabelvisning
  • Besiktning av överlämningspunkt

Eventuella reparationer utförs till självkostnadspris.

Övriga tillval eller önskemål enligt Huvudavtal. Kunden ansvarar för och bekostar fastighetsnätet samt ser till att eventuella tillstånd, nycklar etc. till de lokalutrymmen som tekniker behöver tillgång till, finns GavleNet tillhanda.