Produktblad tilläggstjänst GavleNet IoT bas

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-04-16 10:33
Uppdaterad: 2024-06-24 12:46

Inledning

GavleNet IoT bas är anpassad för fastighetsägare som behöver en smalbandig Internetanslutning för sensorer i sin byggnads bostäder/lokaler. Anslutningen är en Internetbaserad tjänst med den kapacitet som den egna anslutningen och tjänstens kapacitet tillåter.

Tjänstebeskrivning

Bandbredd: 1 Mbit/s
Gränssnitt: RJ45 10/100/1000
IP-adresser: En dynamiskt tilldelad privat IPv4-adress.
Teknisk support: Alla dagar mellan 08.00 – 22.00.
Felanmälan: Alla dagar mellan 08.00 – 22.00.
Servicenivå 1: Ingen utlovad inställelsetid.

Kunden ansvarar för och bekostar fastighetsnät och de lokalutrymmen som behövs för tjänsten samt den elanslutning och elström som behövs för tjänsten. Kunden ser också till att eventuella tillstånd finns för etablering i fastigheten.

Leverans

Leveransen kan delas in i fyra faser.

Beställning

Kunden gör en skriftlig beställning till GavleNet enligt avtal.

Leveransstart

GavleNet levererar beställd funktion enligt huvudavtal. Leveransstart ska vara tilltagen så att GavleNet uppfyller utlovad effektiv leveransdag*). Kunden ansvarar för att GavleNet har tillgång till eventuella utrymmen för installation vid överenskommen tidpunkt.

Leveransprov 1

GavleNet utför leveransprov av levererad funktion. Efter avslutat prov överlämnas anläggningen till kund för eget leveransprov.

Leveransprov 2

Kund utför eget leveransprov inom två (2) arbetsdagar efter överlämnad leverans. Leveransen anses godkänd om ingen anmärkning inkommit inom denna tid eller om levererad tjänst tagits i drift. Vid befogad anmärkning utgår ny provperiod*). Effektiv leveransdag är den dag då hela leveransen genomförts enligt ovan.

Krav på kundutrustning

För att kunden ska kunna nå Internet via levererad förbindelse krävs att minst följande parametrar finns installerade:

TCP/IP: Klienter i kundnät måste ha TCP/IP installerat och konfigurerat.

Säkerhet

Brandvägg. Ange vilka portar som ska vara öppna.

Servicefönster för planerat underhåll

Planerat underhåll genomförs i möjligaste mån mellan 00.00 – 06.00 natten till måndag.

Teknisk support/Felanmälan

GavleNets leverans av bredband innebär att kunden får tillgång till GavleNets gemensamma Internettjänst. Vid eventuella driftstörningar på levererad tjänst kontaktar kunden GavleNets kundsupport. Kundsupport avseende levererad tjänst kan fås alla dagar mellan 08.00 – 22.00 på telefonnummer 0771-775 775. Du kan även mejla dina frågor eller felanmälan till support@gavlenet.com. Vid felanmälan ska du alltid uppge ditt förbindelsenummer.