Den nakna sanningen om bredband

Regeringen har sagt att 90 procent av alla företag och 90 procent av alla privatpersoner ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Vi har redan levererat bredband till 80,05 procent av Gävles 8 428 arbetsställen och 89,52 procent av Gävle kommuns 49 881 hushåll.

Några bor fel

Men vi vet också att ungefär 800 hushåll förmodligen aldrig kommer att få bredband via fiber. De bor fel. Vi kan helt enkelt inte nå dit av olika anledningar.

– Vi är alltså på mycket god väg att uppfylla regeringens delmål. Därmed ligger vi också över rikssnittet som är 78,5 procents täckning.

Färre ADSL-kunder

Att vi varit så flitiga med att bygga ut nätet syns bland annat på vårt tidigare erbjudande, GavleNet Silver, alltså ADSL. Där har vi bara 614 kunder kvar. Övriga har fått fiber. Utvecklingen har gått snabbt och vi fortsätter idogt att gräva och dra fiber tills vi nått alla vi kan.

Regeringens vision är att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025. Med hela Sverige menar regeringen områden där människor och saker normalt befinner sig. Anledningen är att det ska gå att bo och verka i hela landet.

Vi klarar målen

Vi känner oss trygga med vetskapen om att vi kommer att uppfylla både delmålet och det slutliga målet före utsatt tid. Näst på tur att få bredband är de som bor på Brynäs, i Björke, Furuvik, Gammelbyn, Lingbo, Mackmyra, Tröjde, Överhärde och Åmot samt några mindre orter.

Publicerades den 26 november 2019.

Gå till nyhetsarkiv