Äntligen dags för fiber i Gamla Gefle

Boka tid för beredning
Vid beredningen gör vi hembesök och förbereder huset inför installation. Entreprenören borrar ett hål i fasaden, sätter upp ett kabelskydd på ytterväggen samt monterar en medieomvandlare inne i huset där fibern ska dras in. Medieomvandlarens placering kommer vi överens om tillsammans under beredningstillfället.

Vad behöver jag göra?
Inför beredningen är det bra om du funderat kring en lämplig placering av medieomvandlaren. Tänk på att den ska sitta på insidan av en yttervägg på markplan eller i källaren. Det är ifrån denna dosa som din router kopplas om du vill ha trådlöst internet. Det är bra att tänka på att placera din router så centralt som möjligt i ditt hem för bästa signal.

Grävstart i april
I april börjar vi gräva och lägga ner fiberkabel i området. Under perioden som vi gräver, kommer en arkeolog vara med för att säkerställa att eventuella arkeologiska fynd hanteras och tas om hand på ett korrekt sätt.

Information inför installation
I maj, allteftersom vi blir klara med grävningen, kommer vår entreprenör kontakta alla hushåll för att boka tid för fiberinstallation. Vid installationstillfället kommer vi dra in och installera klart fibern. Vår förhoppning är att samtliga nya kunder har tillgång till snabbt och stabilt bredband via fiber i augusti.

Vi kommer löpande informera berörda på projektsidan gavlenet.se/gamlagefle under projektets gång. Avisering sker i huvudsak via sms.

Publicerades den 16 februari 2023.

Gå till nyhetsarkiv