Äntligen fiberanslutningar i Gamla Gefle 

Diskussionerna om att påbörja ett fiberprojekt i Gamla Gefle startade redan 2021, både från GavleNets sida och de boende i området. Under samma år gjordes en kostnadsberäkning utifrån de önskemål och förutsättningar som fanns. Hösten 2022 kom beslutet om att vi kunde starta projektet. Själva grävningsarbetet utfördes under våren 2023 och fiber blev installerat hos hushållen redan innan midsommar. 

Ett kulturhistoriskt område

Projektledaren Helena Winberg berättar att arbetet krävde extra mycket förarbete för att säkerställa att arbetet i området inte skulle förstöra det kulturhistoriska värdet på kullerstensbelagda gatorna och de intilliggande husen. Dessutom var det viktigt att arbetet inte skulle drabba boende i området negativt. De små gatorna skulle därmed rymma både grävmaskiner, personal på plats och möjliggöra förbipassering för boende och andra besökare.  

”Det var alltid krångel med bredbandet innan den nya fiberledningen grävdes ner” 

Jämn uppkoppling i hela hemmet

Roger Vidén, boende i området har märkt stor skillnad på bredbandet sedan fiber lades under gatorna. Han berättar att han och hans fru inte är några ”gamers” men att de kollar en hel del streaming av filmer och serier. Det var alltid krångel fram tills nya fiberledningen lades, menar han. Nu har han valt GavleNets 100/100-lösning och nu får de jämn uppkoppling i vardagsrum, sovrum liksom i växthuset på baksidan. 

Dessutom är han mycket nöjd med utförandet av arbetet och upplevde inga problem med framfart och utfart genom området. Några dagar i början av arbetet kunde han inte ta bilen med det ansåg han inte vara något större problem. 

”… Här är det experter med grävmaskiner som gräver upp gatan med precision på millimetern från Sundgrens åkeri. Imponerande!”  

På Gamla Gefles egna Facebook-sida lades det även ut ett inlägg om byggnationen med texten ”Tänk vad många specialister det behövs för att fibriera Gamla Gefle. Här är det experter med grävmaskiner som gräver upp gatan med precision på millimetern från Sundgrens åkeri. Imponerande!”. 

Specialistkompetens för bevarandet av Gamla Gefle

Utöver Sundgrens åkeri hade vi även MB Gräv & Last. Vilka firmor som skulle få utföra arbetet utvärderades också noga. Två olika företags anlitades. Båda med hög kompetens och erfarenhet men med olika specialiteter.  Ett företag med specialistkompetens på grävning och ett med specialistkompetens för att återställa gatorna. 

Under förarbetet diskuterades det även om man eventuellt skulle dra fiber under borgmästarstenen på gatorna. ”Borgmästarstenen” är den linje som de platta stenarna i mitten av gatorna bildar. I förarbetet insåg man dock att detta skulle resultera i en längre och mer komplicerad process och man beslutade sig för alternativet.  

Utöver ovan nämnda åtaganden var det också viktigt att husen förblev desamma efter byggnationen. Bland annat sattes därför bullermätare tillfälligt upp på fasaderna för att säkerställa att bullernivån inte översteg en skadlig nivå. 

Arkeologisk undersökning utan fynd

Även arkeologer togs in i arbetet. Eftersom Gamla Gefle är en del av medeltida Gävle fanns det en möjlighet att man vid grävning skulle kunna hitta arkeologiska fynd. Arkeologerna hittade dessvärre inget av värde. De menade att vi inte grävde på en tillräckligt djup nivå för att möjliggöra fynd. 

Dokumentation var också en viktig del i hur vi arbetade för att bevara området. Här testade man en ny teknik där man går med en 360 graders kamera runt i området för att få med alla möjliga vinklar. Detta för att förenkla vid återställande efter byggnationen. 

Snabbt, inom budget och med positiv respons

Projektet fick grönt ljus hösten 2022 och grävningen startade våren 2023. Den noggranna planeringen resulterade i att arbetet blev klart tidigare än förväntat liksom kostnaderna som slutade under budget. Under arbetet och efteråt har invånarna, som länge efterfrågat fiberanslutning i området, givit mycket positiv respons på arbetet. 

Publicerades den 22 december 2023.

Gå till nyhetsarkiv